Wednesday, 29.06.2022, 03:30
Вітаю Вас, Гость

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти №4 «Марите»  є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Діяльність методичного кабінету  закладу організовує і скеровує

Вихователь - методист  Оксана ХОМЕНКО

Освіта: повна вища 

Спеціальність: «Дошкільне виховання. »,

Педагогічне звання: «старший вихователь»

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

* Стимулювання творчого потенціалу.

* Підвищення педагогічної культури вихователів.

* Вдосконалення педагогічної майстерності.

* Розвиток спеціальних умінь та навичок.

* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Базується на принципах методичної роботи:

  • Педагогічна співпраця з вихователем
  • Робота в режимі довіри, доброзичливості
  • Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
  • Принцип допоміжно-регульованого контролю
  • Надання вихователеві права вибору
  • Системність методичних заходів
  • Щоденна допомога
  • Випереджальний характер методичної роботи.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога  ведеться робота за такими напрямками :

– курси підвищення кваліфікації;

– науково-практичні семінари;

– розв’язання актуальних освітніх проблем у творчих групах;

– узагальнення досвіду робіт педагогів.

 Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

– круглий стіл, диспут, консультації;

– інтерактивні лекції;

– навчальні тренінги;

– семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;

– вивчення структури та оснащення матеріального середовища;

– спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.