Saturday, 25.06.2022, 01:08
Вітаю Вас, Гость

Підвищення кваліфікації 

Відповідно до пункту 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”:

   Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. На підставі орієнтовних планів підвищення кваліфікації суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансуються з обласних бюджетів, та їх засновники щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей.

   На засіданні педагогічної ради 31.08.2021 року (протокол №1)  затверджено орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022рік закладу дошкільної освіти  №4 «Марите»

   На засіданні педагогічної ради 16.12.2021 року (протокол №3)  затверджено річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022рік  закладу дошкільної освіти  № 4«Марите»

 

   Науково-методичні установи посилання

   Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського: Управлінська майстерня