Wednesday, 29.06.2022, 01:51
Вітаю Вас, Гость

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Закон про освіту (прийнятий 05.09.2017)

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів: 
 • статут закладу освіти
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності
 • структура та органи управління закладу освіти
 • кадровий склад  закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 • освітні програми що реалізуються в закладі освіти
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) 
 • ліцензований обсяг - 220 осіб, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 134 особи станом на 01.09.2021р.
 • мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти №4 «Марите» відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу дошкільної освіти №4 «Марите» є українська мова.

       КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

          Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

          Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

          В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

          Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

          Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

          ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

          Стаття 7. Мова освіти

         • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова

         ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»

         Стаття  10. Мова (мови) у дошкільної освіти

        • Мовою дошкільної освіти є державна мова..

       ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

       Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

       • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

       • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової  передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

      • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу  провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

      • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

      • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими    офіційними мовами Європейського Союзу.

     • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

        СТАТУТ  закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №4 «Марите» компенсуючого (санаторного) типу Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

        Розділ ІV, п. 4.4: Мовою дошкільної освіти є державна мова.

 • наявність вакантних посад - відсутні
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них,розмір плати за проживання- немає 
 •  моніторинг якості освіти 
 • річний  звіт про діяльність закладу освіти 
 •  правила прийому до закладу освіти.  
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - у закладі створено 8 санаторних груп.
 • розмір плати за навчання,підготовку,перепідготовку,підвищення кваліфікації здобувачів освіти  - не стягується

         Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технчної, вищої освіти в державних і                                         комунальних  навчальних   закладах

        Відповідно до Закону України “Про освіту” (ст.4. п.3)  Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні  на законних підставах, право на                        безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 • фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів
 • інформація про перелік товарів, робіт і послуг,отриманих як благодійна допомога, а також кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 • кошторис 2021
 • звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021 рік
 • звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за 2021 рік
 • звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік
 • інформація про перелік товарів,робіт і посліг, отриманих як благодійна допомога за 2021 рік
 • звіт про надходження і використання коштів за Iквартал 2022 року

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"