Вівторок, 19.10.2021, 07:29
Вітаю Вас, Гость
Права, обов’язки та вимоги до членів атестаційної комісії

Вимоги до члена атестаційної комісії
Професійні:
 • Вища педагогічна освіта, крім категорії непедагогічних працівників, які входять до складу комісії;
 • Стаж педагогічної роботи не менше 5 років;
 • Наявність кваліфікаційної категорії;
 • Володіння нормативно-правовою базою з питань атестації педагогічних кадрів;
 • Освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі;
Комунікативні:
 • Створення комфортного мікроклімату під час атестації;
 • Готовність до співпраці;
 • Володіння методами вирішення конфліктних питань;
 • Мовна культура.
Члени атестаційної комісії мають право:
 • Запитувати необхідну інформацію стосовно своєї компетенції;
 • Залучати експертів та брати участь в експертних групах;
 • Проводити співбесіди з педагогічними працівниками, які підлягають атестації;
 • Впливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень.  
Обов’язки членів атестаційної комісії:
 • Забезпечувати об’єктивність прийняття рішень;
 • Сприяти достовірності експертиз;
 • Захищати права педагогічних працівників, які підлягають атестації.