Понеділок, 14.10.2019, 07:24
Вітаю Вас, Гость
Атестація
 
Відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”(ст.32), згідно з Конституцією України (ст.10), Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, листа МОН України від 06.01.2011 р. №1/9-6 «Про застосування Типового Положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473,на виконання наказу управління освіти і науки від 04.09.2017 № 94 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників установ і закладів освіти м. Славутича у 2017-2018 навчальному році», та з метою організованого проведення атестації педагогічних працівників навчального закладу у 2017-2018навчальному році в "Марите" створено атестаційну комісію, для атестації педагогічних працівників, у кількості 5 осіб.

 

Голова комісії
 
Івашко Наталія Іванівна, завідувач закладу
 
Заступник
 
Хоменко Оксана Миколаївна, вихователь–методист
 

Секретар
Бродягіна Оксана Юріївна, практичний психолог

Члени комісії

Масан С.В., вихователь

       Рубаха Л.І.., 

             начальник відділу кадрової та соціальної кадрової та соціальної роботи управління освіти

 Функціональні обов’язки
 

 
В 2017-2018 навчальному році атестуються:

Категорія працівників

П.І.Б.

Категорія, на яку претендує

Музичний керівник

Кулик Олена Олександрівна

Тарифний

розряд

Пед. звання

Практичний психолог

Бродягіна Оксана Юріївна

Спеціаліст I категорії

Вихователі

 Костюк Алла Корніївна

Тарифний

розряд

Вихователі

Музиченко Марія Іванівна

Тарифний

розряд

 

 
 
План проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році

 

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників

вересень

2017

заступник голови а/к

2.

Наказ про створення атестаційної комісії

до 20. 09. 2017

завідувач

3.

Засідання атестаційної комісії № 1. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. Ознайомлення з планом проведення атестації.

14.09.2017

голова,

секретар а/к

4.

Складання та направлення до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

до 10.10. 2017

 

завідувач

5.

Прийом атестаційною комісією: заяв від педагогів про проходження позачергової атестації та перенесення строку чергової атестації. Формування списків пед. Працівників, які підлягають черговій атестації. Подання керівника про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» , пед. Звання.

до 10.10. 2017

 

секретар а/к

6.

Засідання атестаційної комісії № 2.Розгляд заяв пед. працівників, подання керівника про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», пед. звання., затвердження списків пед. працівників, які підлягають черговій атестації. Прийняття рішення про перенесення строків чергової атестації.

19.10.2017

голова,

секретар а/к

7.

Наказ «Про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році». Затвердження графіка проведення атестації. Подання до атестаційної комісії ІІ рівня документів згідно з вимогами п. 3.1. Типового положення

до 20.10. 2017

голова,

секретар а/к

7

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

до 28.02. 2018р

члени а/к

8

Подання до атестаційної комісії характеристики діяльності пед. працівника в між атестаційний період.

до 01.03. 2018

завідувач

9

Засідання атестаційної комісії № 3. Про хід та результати вивчення педагогічної діяльності осіб, які підлягають атестації. (за потреби)

01.03.2018р

члени а/к

10

Ознайомлення педагогів, які атестуються з характеристикою та атестаційним листом (під підпис)

до17.03. 2018

секретар а/к

11

Засідання атестаційної комісії № 4. Прийняття рішення про відповідність займаній посаді, присвоєння/відповідність раніше присвоєної категорій, встановлення тарифного розряду. Порушення клопотання про присвоєння/відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії» спеціаліст вищої категорії», пед. звання.

27. 03. 2018

голова та члени а/к

12

Остаточне оформлення документації за підсумками атестації: атестаційні листи; протокол засідань атестаційної комісії (витяг з протоколу); наказ про підсумки атестації; клопотання перед атестаційною комісією II рівня

до 30.03. 2018

голова та

секретар а/к

13

Ознайомлення з наказом «Про підсумки атестації» та вручення другого примірника атестаційного листа педагогам, які атестуються (під розпис у книзі обліку атестаційних листів)

30. 03 .2018

голова а/к

14

Участь у засіданні атестаційної комісії управління освіти

до 10. 04.2018

голова а/к

15

Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної статистичної документації

до 25.04.2018

секретар а/к

16

Час для подачі апеляції на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня

до11.04.2018р

педагоги, які атестувались

 

  •